அடிக்குறிப்பு

1. கணபதிப்பிள்ளை.க, ஈழத்து வாழ்வும் வளமும், இரண்டாம் பதிப்பு, பக்89
2. வித்தியானந்தன்.சு, நாடகம் நாட்டாரியற் சிந்தனைகள், பக்29
3. மேலது, பக்43
4. மேலது, பக்44
5. மேலது, பக்47
6. மேலது, பக்48
7. மனோகரன்.துரை, இலங்கையில் தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சி, பக்171-172
8. சிவத்தம்பி.கா, (முன்னுரை) ஈழத்து வாழ்வும் வளமும், இரண்டாம் பதிப்பு, பக்10-13
9. வித்தியானந்தன்.சு, மே.கு.நூல், பக்50-57
10. வேலுப்பிள்ளை.ஆ, பேராசிரியர் வித்தியானந்தன் காட்டும் தமிழர் சால்புக் கோலம், பக்14-15
11. சண்முகதாஸ்.அ (முன்னுரை) நாடகம் நாட்டாரியற் சிந்தனைகள், பக்iii-iஎ
12. மௌனகுரு.சி, ஈழத்துத் தமிழ் நாடக அரங்கு, பக்214
13. மு . பொ. (கட்டுரை) கடந்த நூற்றாண்டு ஈழத்துக் கவிதை, தமிழ் இனி 2000 செப்டெம்பர் 1,2,3
14. மனோகரன். துரை, மே.கு.நூல், பக்126
15. பௌசர்.எம், (கட்டுரை) ஈழத்து தமிழ் இலக்கியமும் கவிதையில் எதிர்ப்பிலக்கியமும்-ஓர் பார்வை, தமிழ் இனி 2000 செப்டெம்பர் 1,2,3
16. அஸ்வகோஸ், வனத்தின் அழைப்பு, பக்17
17. யோகராசா.செ, (கட்டுரை) கடந்த நூற்றாண்டு ஈழத்துக் கவிதை, தமிழ் இனி 2000 செப்டெம்பர் 1,2,3
18. நந்தகுமாரன்.இ, (கட்டுரை) புலம்பெயர்ந்த இலங்கைத் தமிழர்களின் அங்கலாய்ப்புக்கள், தடம்-2,
19. திருநாவுக்கரசு.ப, (தொகுப்பு) புலம்பெயர்ந்தோர் கவிதைகள், பக்45
20. ஜெயபாலன்.வ.ஐ.ச, ஜெயபாலன் கவிதைகள், பக்101
21. நிருபா, மறையாத மறுபாதி, பக்52
22. பாமினி, மறையாத மறுபாதி, பக்35
23. கல்யாணி, மறையாத மறுபாதி, பக்31
24. சங்கரி, மறையாத மறுபாதி, பக்01
25. பிரியதர்சினி, மறையாத மறுபாதி, பக்59
26. விசாகரூபன்.கி, புலம்பெயர் கவிதை உருவம் உள்ளடக்கம் உணர்த்துமறை, பக்79
27. கமலரூபன்.பொ, எண்பதுகளுக்குப் பின் ஈழத்துப் புதுக்கவிதை, பக்109
28. ரஞ்சகுமார்.எஸ், (கட்டுரை) இருபதாம் நூற்றாண்டு ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கியத்தில் எதிர்ப்பிலக்கியம், தமிழ் இனி 2000 செப்டெம்பர் 1,2,3
29. சாரல்நாடன், (கட்டுரை) கடந்த நூற்றாண்டின் மலையக இலக்கியம், தமிழ் இனி 2000 செப்டெம்பர் 1,2,3
30. சிவத்தம்பி.கா, தமிழில் சிறுகதையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும், 1967 சென்னை
31. கைலாசபதி.க, தமிழில் நாவல் இலக்கியம், இரண்டாம் பதிப்பு 1977
32. சிவத்தம்பி.கா, மே.கு.நூல்
33. மனோகரன்.துரை, மே.கு.நூல், பக்164-165
34. சாரல்நாடன், மே.கு.கட்டுரை
35. தில்லைநாதன்.சி, (கட்டுரை) எமது சிறுகதைகளில் புதிய அனுபவங்கள், தமிழ் தேசிய சாகித்திய விழா மலர், 1991.
36. ஜோர்ஜ்லூயிபோர்ஹே, (கட்டுரை) ஐம்பதாண்டு காலத் தமிழ்ச் சிறுகதைகள், தமிழ் இனி 2000 செப்டெம்பர்1,2,3
37. மேலது,
38. இரகுநாதன்.ம, (கட்டுரை) ஈழத்தில் தமிழ் நாவல் தோற்றமும் தொடர்ச்சியும், கூர்மதி, பக்46
39. மேலது,
40. மங்களநாயகம் தம்பையா, நொறுங்குண்ட இருதயம், 1914.
41. இரகுநாதன்.ம, மே.கு.கட்டுரை
42. மேலது,
43. மனோகரன்.துரை, மே.கு.நூல், பக்144
44. திருநாவுக்கரசு.செ, டானியலின் எழுத்துக்கள், பக்45
45. மேலது, பக்45
46. இரகுநாதன்.ம, ஈழத்துத் தமிழ் நாவல்களில் சமுதாயச் சிக்கல்கள், பக்130-190
47. மேலது, பக்;ஒஎiii
48. ர்ரனளழn.று.ர்இ யுn ஐவெசழனரஉவழைn வழ வாந ளவரனல ழக டுவைநசயவரசநஇ pp260-261
49. ஞானமூர்த்தி.தா.ஏ, இலக்கியத் திறனாய்வியல், பக்11-12
50. பொன்மணி, இலக்கியம் விமர்சனச் சிந்தனைகள், பக்165
51. சுப்பிரமணியன்.நா, தமிழ் ஆய்வியலில் கைலாசபதி, பக்80-83
52. முருகானந்தன்.எம்.கே, (முன்னுரை) அண்மைக்கால அறுவடைகள், பக்ஒi-ஒஒiஎ
துணை நூற் பட்டியல்


அ. மூலநூல்கள்


1. பட்டிணப்பாலை

2. குறுந்தொகை

3. கழகத் தமிழ் அகராதி, தென்னிந்திய நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை-1989
4. நாராயண சாமி ஐயர், நற்றிணை நானூறு மூலமும் உரையும், கழக வெளியீடு, சென்னை,1952
5. அஸ்வகோஸ், வனத்தின் அழைப்பு, நிகரி வெளியீடு, கல்கிஸை-1997

6. மரணத்துள் வாழ்வோம், விடியல் பதிப்பகம், கோவை-1985

7. திருநாவுக்கரசு, (தொகுப்பு) புலம்பெயர் கவிதைகள், நிழல் வெளியீடு, சென்னை-2001

8. ஜெயபாலன்.வ.ஐ.ச, வ.ஐ.ச.ஜெயபாலன் கவிதைகள், பெருந்தொகை, ஸ்நேகா வெளியீடு, சென்னை-2002
9. மங்களநாயகம் தம்பையா, நொறுங்குண்ட இருதயம், வீரகேசரி வெளியீடு, தெல்லிப்பளை-1914

10. ஜம்புலிங்கம் பிள்ளை.சே.வே, (பதிப்பு) தண்டிகை கனகராயர் பள்ளு-1932ஆ. துணை நூல்கள்


1. முத்துத்தம்பிப்பிள்ளை.ஆ, ஈழமண்டலப் புலவர் சரிதம், நாவலர் அச்சுக் கூடம், யாழ்ப்பாணம், 1922
2. கைலாசபதி.க, ஈழத்து இலக்கிய முன்னோடிகள், மக்கள் வெளியீடு, சென்னை

3. கைலாசபதி.க, தமிழ் நாவல் இலக்கியம், தமிழ்ப் புத்தகாலயம், இரண்டாம் பதிப்பு, 1977
தமிழ் நாவல் இலக்கியம், குமரன் பப்பிளிஸர்ஸ், நான்காம் பதிப்பு, சென்னை-1999
4. கைலாசபதி.க, நவீன இலக்கியத்தின் அடிப்படைகள், குமரன் புத்தக இல்லம், மீள்பதிப்பு-2002
5. நடராசா.எவ்.எக்ஸ்.சி, ஈழத்துத் தமிழ் நூல் வரலாறு, குமரன் புத்தக இல்லம்-2001

6. சிவத்தம்பி.கா, தமிழில் இலக்கிய வரலாறு, இரண்டாம் பதிப்பு, சென்னை1998

7. சிவத்தம்பி.கா, தமிழ்ச் சமூகமும் பண்பாட்டின் மீள்கண்டு பிடிப்பும், நியூ செஞ்சுரி புக்ஹவுஸ், சென்னை-1994
8. சிவத்தம்பி.கா, ஈழத்தில் தமிழ் இலக்கியம், தமிழ்ப் புத்தகாலயம், சென்னை-1978

9. சிவத்தம்பி.கா, தமிழில் சிறுகதையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும், பாரிநிலையம்-1967, தமிழ்ப் புத்தகாலயம், சென்னை-1978
10. சிவத்தம்பி.கா, யாழ்ப்பாணத்தின் புலமைத்துவ மரபு-ஓர் இலக்கிய வரலாற்றுக் கண்ணோட்டம், சுதந்திர இலக்கிய விழா வெளியீடு-1, நுகெகொட-1995
11. தில்லைநாதன்.எஸ், இலங்கைத் தமிழ் இலக்கியம், தேசிய கலை இலக்கியப் பேரவை-1997
12. சிவலிங்கராஜா.எஸ், ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கியச் செல்நெறி, குமரன் புத்தக இல்லம்-2003

13. பூலோகசிங்கம்.பொ, தமிழ் இலக்கியத்தில் ஈழத்தறிஞரின் பெரு முயற்சிகள், குமரன் புத்தக இல்லம்-2002
14. குணராசா.க, ஈழத்தவர் வரலாறு, பூபாலசிங்கம் பதிப்பகம், இரண்டாம் பதிப்பு 2000

15. கணபதிப்பிள்ளை.க, ஈழத்து வாழ்வும் வளமும், குமரன் பதிப்பகம், இரண்டாம் பதிப்பு, சென்னை-1996
16. அனந்தராஜ்.ந, ஈழத் தமிழ் இலக்கியத்தில் அறிவியல் நூல்கள், நந்தி பதிப்பகம், வல்வெட்டித்துறை-2004
17. இரகுநாதன்.ம, ஈழத்துத் தமிழ் நாவல்களில் சமுதாயச் சிக்கல்கள், தென்றல் பப்பிளிகேசன், கொழும்பு-2004
18. வித்தியானந்தன்.சு, நாடகம் நாட்டாரியற் சிந்தனைகள், தமிழகம் வெளியீடு, தெல்லிப்பளை-1990
19. நடராசா.க.செ, ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சி, கொழும்பு தமிழ்ச் சங்கம்-1982

20. நடராசா.எவ்.எக்ஸ்.சி, மட்டக்களப்பு மாண்மீயம், 1962


21. மனோகரன்.துரை, இலங்கையில் தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சி, கலைவாணி புத்தக நிலையம், கொழும்பு-யாழ்ப்பாணம்-1997
22. வேலுப்பிள்ளை.ஆ, பேராசிரியர் வித்தியானந்தன் காட்டும் தமிழர் சால்புக் கோலம், கொழும்பு தமிழ்ச்சங்கம்-1989
23. விசாகரூபன்.கி, புலம்பெயர் கவிதை உருவம் உள்ளடக்கம் உணர்த்து முறை, யாழ்ப்பாணம்-2004
24. சுப்பிரமணியன்.நா, தமிழ் ஆய்வியலில் கலாநிதி கைலாசபதி, சவுத் விஸன் வெளியீடு, சென்னை-1999
25. மௌனகுரு.சி, ஈழத்துத் தமிழ் நாடக அரங்கு, -1993

26. கமலரூபன்.பொ, எண்பதுகளுக்குப்பின் ஈழத்துப் புதுக்கவிதை, கமலரூபன் நினைவுச் சபை, கரவெட்டி-2001
27. சீனிச்சாமி.துரை, நாவல்கள் நவீன விமர்சனங்கள், காவ்யா வெளியீடு, சென்னை-1997

28. இரத்தினவேலோன், அண்மைக்கால அறுவடைகள், மீராபதிப்பகம், கொழும்பு-2001

29. திருநாவுக்கரசு.செ, டானியலின் எழுத்துக்கள், யாழ்ப்பாணம்-2004

30. யோகராசா.செ, ஈழத்து வாய்மொழிப் பாடல் மரபு, பண்யாட்டுத் திணைக்களம், வடகிழக்கு மாகாணம்-2002
31. சண்முகன்.ஐ.குப்பிழான், அறிமுகங்கள் விமர்சனங்கள் குறிப்புக்கள், நிகரி வெளியீடு-2003

32. பொன்மணி, இலக்கியம் விமர்சனச் சிந்தனைகள், சிறிசெண்பகா பதிப்பகம், இரண்டாம் பதிப்பு சென்னை-2004
33. ஞானமூர்த்தி.தா.ஏ, இலக்கியத் திறனாய்வியல், யாழ் வெளியீடு, சென்னை-1996

34. ர்ரனளழn.று.ர்இ யுn ஐவெசழனரஉவழைn வழ வாந ளவரனல ழக டுவைநசயவரசந- 1957.இ. கட்டுரைகள்


1. மு.பொ, கடந்த நூற்றாண்டு ஈழத்துக் கவிதை, தமிழ் இனி 2000 செப்டெம்பர் 1,2,3-சென்னை மகாநாட்டில் வாசிக்கப் பட்டது.
2. பௌசர்.எம், ஈழத்துத் தமிழ் எதிர்ப்பிலக்கியமும் கவிதையில் எதிர்ப்பிலக்கியமும்-ஓர் பார்வை, தமிழ்இனி 2000.
3. நந்தகுமாரன்.இ, புலம்பெயர்ந்த ஈழத் தமிழர்களின் அங்கலாய்ப்புக்கள், ‘தடம்-2’, யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக் கழகத்தின் வவுனியா வளாகம்-2000.
4. தில்லைநாதன்.எஸ், எமது சிறுகதைகளில் புதிய அனுபவங்கள், தமிழ் தேசிய சாகித்திய விழா மலர்-1991
5. இரகுநாதன்.ம, ஈழத்தில் தமிழ் நாவல் தோற்றமும் தொடர்ச்சியும், ‘கூர்மதி’- கல்வி அமைச்சு, தமிழ்மொழிப் பிரிவு வழங்கும் வருடாந்த வெளியீடு-1995
6. லூஜிபோர்ஹேஜோர்ஜ், ஐம்பதாண்டுகாலத் தமிழ்ச் சிறுகதைகள், தமிழ்இனி-2000.

7. யோகராசா.செ, கடந்த நூற்றாண்டு ஈழத்துக் கவிதை, தமிழ்இனி-2000.

8. சாரல்நாடன், கடந்த நூற்றாண்டின் மலையக இலக்கியம், தமிழ்இனி-2000.

9. ரஞ்சகுமார்.எஸ், இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஈழத்து இலக்கியத்தில் எதிர்ப்பிலக்கியம், தமிழ்இனி-2000.
10. விமல் சுவாமிநாதன், புராதன சிங்கள இலக்கியங்களில் தமிழின் செல்வாக்கு, ‘தமிழோசை’, தமிழ் மன்றம், யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக் கழகம்-1999.
ஈ . முன்னுரைகள்


1. சிவத்தம்பி.கா, ஈழத்து வாழ்வும் வளமும், இரண்டாம் பதிப்பு, குமரன் பதிப்பகம், சென்னை-1996.
2. சண்முகதாஸ்.அ, நாடகம் நாட்டாரியற் சிந்தனைகள், தமிழகம் வெளியீடு, தெல்லிப்பளை-1990.
3. முருகானந்தன்.எம்.கே, அண்மைக்கால அறுவடைகள், மீராபதிப்பகம், கொழும்பு-2001.

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

5.4. ஈழத்தில் தமிழ் நாவல் வளர்ச்சி

2.2. ஆரியச்சக்கரவர்த்திகள் கால இலக்கியங்களின் சிறப்பியல்புகள் (பண்புகள்)

5.2. ஈழத்தில் தமிழ்க் கவிதை வளர்ச்சி