ஆகஸ்ட் 04, 2009

நாய்

நாய் நாய்
என்று
பலர் ஏசியும்
வெக்கம் கெட்டு
உங்கள்
வாயிலோரம்
அலைகிறேன்
என்று
கீழ் தரமாய்
எண்ணாதீர்..
நான்
உங்களைப் போல்
நன்றி மறப்பவனில்லை...

இப்படிக்கு..
நன்றியுடன்...
நாய்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

இதைப் படித்த பின் உங்களின் உள்ளத்தில் ஊறும் ஊற்றுக்களை எழுத்துக்களாக இங்கே ஊற்றுங்கள் .....

அன்புடன்
-தியா-