ஆகஸ்ட் 04, 2009

சுதந்திரம்

அறுபது ஆண்டுகள்
காத்திருக்கிறோம்
அறுவடைக்காக…

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

இதைப் படித்த பின் உங்களின் உள்ளத்தில் ஊறும் ஊற்றுக்களை எழுத்துக்களாக இங்கே ஊற்றுங்கள் .....

அன்புடன்
-தியா-