செருப்பு

புதுச் செருப்பு
நல்ல மலிவு விலை
கால் கடித்து
மருந்தெடுக்க
நானூறு
போதவில்லை.

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்

நானும் என்சிறு பெண்ணும் அச்சந்தரும் இரவுகளும்

எண்மர் என் காதலர்கள்