மிதிவண்டி

கால் வலிக்க
ஓடினாலும்
ஏதிலிக்கு
யாரு துணை
செல்வனுக்கு நல்ல
உடற்பயிற்சி ஆசான்
நாலு காசுழைக்க
ஏதிலிக்கு வழிகாட்டும்
இரு சில்லு வைத்த
தெய்வம்

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

5.4. ஈழத்தில் தமிழ் நாவல் வளர்ச்சி

5.2. ஈழத்தில் தமிழ்க் கவிதை வளர்ச்சி

2.2. ஆரியச்சக்கரவர்த்திகள் கால இலக்கியங்களின் சிறப்பியல்புகள் (பண்புகள்)