வறுமை

கையில்
பட்டதையெல்லாம்
எடுத்தெறியும் வேகமாய்
தொட்டேன்
கையில் பட்டது
என்னில் மீதியாக
புடைத்துக் கொண்டு நிற்கும்
விலா எலும்பும்
பாழ் வயிறும் தான்…

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

5.4. ஈழத்தில் தமிழ் நாவல் வளர்ச்சி

2.2. ஆரியச்சக்கரவர்த்திகள் கால இலக்கியங்களின் சிறப்பியல்புகள் (பண்புகள்)

இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்