கையடக்கத் தொலைபேசி

சட்டைப் பையில்
பதுங்கியிருந்து
பணம் பறிக்கும்
இரகசியக்
கொள்ளைக்காரன்…

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

5.4. ஈழத்தில் தமிழ் நாவல் வளர்ச்சி

2.2. ஆரியச்சக்கரவர்த்திகள் கால இலக்கியங்களின் சிறப்பியல்புகள் (பண்புகள்)

இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்