கையடக்கத் தொலைபேசி

சட்டைப் பையில்
பதுங்கியிருந்து
பணம் பறிக்கும்
இரகசியக்
கொள்ளைக்காரன்…

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

5.4. ஈழத்தில் தமிழ் நாவல் வளர்ச்சி

2.2. ஆரியச்சக்கரவர்த்திகள் கால இலக்கியங்களின் சிறப்பியல்புகள் (பண்புகள்)

5.3. ஈழத்தில் தமிழ்ச் சிறுகதை வளர்ச்சி