ஜூன் 26, 2023

நீ கொன்ற எதிரி நான்தான் தோழா


"நீ கொன்ற எதிரி நான்தான் தோழா"


மேலதிக தகவல்கள் விரைவில்...


ஜுன் 20 / உலக அகதிகள் தினம் - கதை சொல்லவா? (09)/ என் பெயர் அகதிஈழத்தமிழ் அகதிகளின் வலிகளைக் சொல்லும் தமிழ்நதி Thamizhnathy Nathy அவர்களின் "என் பெயர் அகதி" சிறுகதை


கதை சொல்லவா? (08)/வெறும் நாய் - கு. அழகிரிசாமி/ திரு தியா காண்டீபன்