இடுகைகள்

ஜூன், 2023 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

நீ கொன்ற எதிரி நான்தான் தோழா

படம்
"நீ கொன்ற எதிரி நான்தான் தோழா" மேலதிக தகவல்கள் விரைவில்... #நீகொன்றஎதிரிநான்தான்தோழா   #கவிதை   #ஜூலை  #2023  #தியா

ஜுன் 20 / உலக அகதிகள் தினம் - கதை சொல்லவா? (09)/ என் பெயர் அகதி

படம்
ஈழத்தமிழ் அகதிகளின் வலிகளைக் சொல்லும் தமிழ்நதி Thamizhnathy Nathy அவர்களின் "என் பெயர் அகதி" சிறுகதை

கதை சொல்லவா? (08)/வெறும் நாய் - கு. அழகிரிசாமி/ திரு தியா காண்டீபன்

படம்

கதை சொல்லவா? (07)/ எஸ். பொ/கண்/ திரு தியா காண்டீபன்

படம்

கதை சொல்லவா? (06)/ சிறுகதை/ யாழ் சுமந்த சிறுவன்- தீபச்செல்வன்/ திரு தியா காண்டீபன்

படம்