ஜூன் 26, 2023

நீ கொன்ற எதிரி நான்தான் தோழா


"நீ கொன்ற எதிரி நான்தான் தோழா"


மேலதிக தகவல்கள் விரைவில்...


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

இதைப் படித்த பின் உங்களின் உள்ளத்தில் ஊறும் ஊற்றுக்களை எழுத்துக்களாக இங்கே ஊற்றுங்கள் .....

அன்புடன்
-தியா-