மார்ச் 02, 2018

அன்னை மண்ணே

அன்னை மண்ணே. அன்னை மண்ணே!
சோகம் தீர்ப்பாயா எம் சோகம் தீர்ப்பாயா?
கண்ணில் சிந்தும் பூக்கள் தூவி
பாதம் பணிகின்றோம்
– உன் பாதம் பணிகின்றோம்
துடுப்பை இழந்த படகாய்
எங்கள் வாழ்க்கை போனதம்மா
வலிகள் சுமந்து புது
வழிகள் தேடி
விழிகள் அலைவதேனோ – எங்கள்
மொழிகள் இழந்து
மௌனியாகி வாயும் மூடியதேன்?
யுத்தம் விளைந்த பூமியில்
நாங்கள் செத்துப் பிழைக்கின்றோம் – தினம்
ரத்தம் சிந்தி கொட்டும் போர் மழையில்
செத்து மடிகின்றோம்!
உண்ண உணவு இன்றி
நாங்கள் வாடை மெலிகின்றோம் – எங்கள்
சோகம் தீர்ப்பார் யாரும் இன்றி
வலிகள் சுமக்கின்றோம்
வீரம் விழைந்த எங்கள்
வம்சம் விதையாய் வீழ்ந்ததேனோ
வீணர் கூட்டம் நடுவில்
நாங்கள் சிறையில் போனதேனோ
காலம் பின்னிய வலையில்
எங்கள் கால்கள் சிக்கியதேன்
கண்ணீர் மழையால் பூமி
நனைத்துக் கலங்கி நிற்பதுமேன்
பாசம் காட்ட இளம் தோழர் கூட்டம்
புயலாய் கிளம்பியதே!
வரும் நாளை இந்த உலகப் பரப்பில்
உரிமைக் குரலாய் அவர்கள் நிலைத்திடுவர்!
காலம் கனியும் போது நாங்கள் வழமாய் வாழ்ந்திடுவோம்!
அந்தக் காலம் வேண்டி நாங்கள்
உன் கால்கள் பணிகின்றோம்!
தாயே தமிழ் நாடே
உந்தன் கால்கள் பணிகின்றோம்!
-தியா-

ஜனவரி 07, 2016

பேச்சே எங்கள் மூச்சு

உலகத்தில் ஏறத்தாள 77 மில்லியன் மக்களால் பல வட்டார வடிவங்களில் தமிழ் பேசப்படுகின்றது. காலம், புவியியல், மதம், சாதி போன்ற பல்வேறு காரணிகளினால் ஒவ்வொரு பிராந்தியத்திலும் தமிழ் பல்வேறு முறைகளில் உச்சரிப்பு மாற்றத்துக்கு உள்ளாவதை வட்டார வழக்கு என்கிறோம். எங்கள் தமிழ் மொழிக்கென்று மிகச் சிறந்த இலக்கண நூல்கள் உள்ளன. தமிழ் எழுத்துக்களை எப்படி உச்சரிக்க வேண்டும் என்பதற்கான தெளிவான விளக்கத்தினை அவை எமக்குத் தருகின்றன. தமிழை எப்படிச் சரியாக எழுதுவது? எப்படிச் சரியாகப் பேசுவது? என்ற அக்கறை தமிழர்களாகிய எமக்கு வர வேண்டும்.
தமிழைப் படிப்பவர்களை விட கேட்பவர்கள் தான் அதிகம். இன்றைய வானொலி,தொலைக்காட்சி, திரைப்படம் என அனைத்துத் துறைகளிலும் பிழை நிறைந்த உச்சரிப்புக்களைக் காண்கிறோம். பலர் தெரியாமலும் சிலர் நாகரிகம் என்ற போர்வையிலும் தமிழைக் கொலை செய்து கொண்டிருப்பதை நாளும் காண்கிறோம். “தமிழ்” என்பதைக் கூட சரியாக உச்சரிக்கத் தவறும் சிலர் “தமில்” என்று உச்சரிக்கின்றனர். “ழகரம்” தமிழுக்கே உரிய சிறப்பெழுத்து. தமிழின் அழகே அதன் உச்சரிப்பில்தான் உள்ளது.  பலர் நினைப்பது போல தமிழ் உச்சரிப்பு ஒன்றும் சிக்கலான விடயமல்ல. ஆங்கிலத்தில் சில எழுத்துக்கள் பல உச்சரிப்பைக் கொண்டிருப்பினும் தமிழ் எழுத்துக்கள் அனைத்தும் தனித்துவமான உச்சரிப்பைக் கொண்டிருப்பதே நம் மொழியின் தனிச் சிறப்பாகும்.
“வெண்ணிலா – வென்னிலா” “பரபரப்பு – பறபறப்பு” “ மறத் தமிழன் – மரத் தமிழன்” “மறப்பேனா – மரப்பேனா” போன்ற எண்ணற்ற சொற்களுக்கு இடையிலான உச்சரிப்பு வேறுபாட்டை முதலில் தெரிந்து கொள்வது அவசியமாகிறது. தமிழ் உச்சரிப்பில் எழுத்துகளின் பிறப்பிடம் அவசியமானது.
“உந்தி முதலா முந்து வளி தோன்றித்
தலையினும் மிடற்றினும் நெஞ்சினும் நிலைஇப்
பல்லும் இதழும் நாவும் மூக்கும்
அண்ணமும் உளப்பட எண்முறை நிலையான்
உறுப்புற்று அமைய நெறிப்பட நாடி
எல்லா எழுத்தும் சொல்லுங் காலைப்
பிறப்பின் ஆக்கம் வேறு வேறு இயலத்
திறப்படத் தெரியும் காட்சியான.”
(தொல். பிறப். 1)
என்று தமிழ் எழுத்துகளின் பிறப்புப் பற்றி தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுகின்றார். இதன் படி தலை, கழுத்து, நெஞ்சு என்பவற்றை கற்று நிலைபெறும் இடமாகவும் பல், இதழ், நாக்கு, மூக்கு, அண்ணம் என்பவற்றை எழுத்துப் பிறக்கும் முயற்சியில் துணை நிற்கும் இடங்களாகவும் வகைப்படுத்துகின்றார். அண்ணம் என்பது வாயின் மேற்பகுதியைக் குறிக்கின்றது. இதனை நுனி நாக்கினால் வருடும்போது லேசான கூச்சம் ஏற்படும்.
உயிர் எழுத்துகளின் உச்சரிப்புப் பற்றி அதிகம் இங்கு பேசவேண்டிய தேவை இல்லை. அதன் உச்சரிப்பில் தவறிழைப்பவர்கள் மிக அரிது. மெய் எழுத்துகளே இங்கு வாதத்துக்கு உரியவை. குறிப்பாக ல,ள, ழ, ர, ற, ன, ந, ண  ஆகிய எழுத்துகளுக்கு இடையிலான உச்சரிப்பு வேறுபாட்டைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
ல – நாக்கின் நுனியால் மேற்பல்லினை அழுத்த வேண்டும்.
ள – நாக்கின் விளிம்புப்பகுதி அண்ணத்தினை அழுத்த வேண்டும்.
ழ – நாக்கின் நுனிப்பகுதி அண்ணத்தைத் தடவவேண்டும்.
ர – நாக்கின் நுனிப்பகுதி அண்ணத்தைத் தடவவேண்டும்.
ற – நாக்கின் நுனிப்பகுதி மேல் அன்னத்தை அழுத்த வேண்டும்.
ன – நாக்கின் நுனிப்பகுதி அண்ணத்தின் முன் பகுதியை மெதுவாகத் தொடவேண்டும்.
ந – மேல் பல்லின் அடிப்பாகத்தை நாக்கின் நுனிப்பகுதி தொட வேண்டும்.
ண – நாக்கின் நுனிப்பகுதி அண்ணத்தின் அடிப் பகுதியை அழுத்த வேண்டும்.
இது போன்ற குழப்பம் தரும் எழுத்துக்களுக்குச் சிறப்புப் பயிற்சி அவசியமானது. இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளும் உச்சரிப்புப் பயிற்சியின் மூலம் தமிழ் உச்சரிப்பு பிழைகள் இல்லாமல் பார்ப்பது நம் ஒவ்வொருவருடைய தலையாய கடமையாகும். இன்னுமொரு சந்தர்ப்பத்தில் தமிழ் எழுத்துப் பிழைகளும் அதற்கான தீர்வுகளும் பற்றிப் பார்க்கலாம் என்ற நம்பிக்கையுடன்…
-தியா-

டிசம்பர் 30, 2015

சாமக்கவி
வாயு தேவனும் வருண பகவானும்
சங்கமித்து இசை பயிலும்
ஒரு பனிக்கால இரவின்
முன்சாமப் பொழுதொன்றில்
கட்டிலில் சாய்ந்தபடி
கவிதை எழுதத் தொடங்கினேன்.
கவிதை நீண்டு கதையாகிப் பின்
தொடர்கதையாய் நீண்டது.
சாளரம் திறந்து எட்டிப் பார்த்தேன்.
தீபாவளிக்கு இல்லாத விடுமுறை
திருக்கார்த்திகையில் வந்ததால்
வானத்து விண்மீன்கள்
நிலாவைத் துணைக்கழைத்தன விளையாட .
ஆழ்மனதில் ஒரு கவிதை தோன்றியபோது
எழுந்து விளக்கை அணைத்தேன்
வீணை மீட்டியபடி
பாடத் தொடங்கினேன்
ஒரு சாமகானம்.

– தியா –


டிசம்பர் 24, 2015

கிழித்தெறியப்படும் கவிதைகள்


இந்தக் கவிதைகளை எங்கள் பண்பாடென
ஒருகாலத்தில் நாங்கள் உறுதி பூண்டிருந்தோம்
புழுக்கத்தில் கசியும் இரவுகளில் கூட
நெறி தவறாமல்  – நாம்
எம் கவிதைகள் படித்தோம்

காலம் உருண்டு இச்சைக் கருவிக்கு
சண்டை போட்டபோது
கசக்கி எறியப்பட்டன பல கவிதைத் தாள்கள்

சாத்தான்களின் இவ்வுலகில் – இங்கு
யார்மீதும் புகார்களுக்கு இடமில்லை – ஆதலால்
எங்கள் கவிதைத் தாள்களை
அடிக்கடி இங்கே பேய்கள் கூடிக் கிழித்தெறிகின்றன.

அந்தர வெளியில் மிதந்து
காட்சிகள் மட்டுமே வாழ்வென நம்பும்
தலைகீழ் பட்சிகளாய்
எக்கணமும் அவிழ்க்கத் துடிக்கும் வன்மத்துடன்
ஒவ்வொரு தெருவின் ஓரத்தையும்
முகர்ந்து பார்த்தபடி நகரும்  நிர்வாண நாய்கள்…

களியாட்டச் சுகம் தேடும் வேட்கையில்
புணர்வதை மட்டுமே குறியாகக் கொண்டு
குறிகள் நிமிர்த்தி நகக் குறிகள் பதித்து
குரல்வளை நசுக்கும் நகரத்து ஓநாய்கள்…

இரண்டகப்  பிண்டங்கள் உலவும் பெருநகரில்
கவிதைகள் பற்றிய தேடலில் – பிசாசுகள்
பேதங்கள் பார்ப்பதில்லை.
பிண்டம் ஒன்றே நோக்கெனக் கொண்டு
எங்கள் கவிதைகளை – அவை
எப்போது வேண்டுமானாலும்
நொடிப் பொழுதில் கிழித்தெறிகின்றன.

– தியா –

அன்னை மண்ணே

அன்னை மண்ணே. அன்னை மண்ணே! சோகம் தீர்ப்பாயா எம் சோகம் தீர்ப்பாயா? கண்ணில் சிந்தும் பூக்கள் தூவி பாதம் பணிகின்றோம் – உன் பாதம் பணிகின்றோம் ...