இடுகைகள்

பிப்ரவரி, 2011 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

மறுபடியும் மறுபடியும்

தொலைந்து போன
புன்னகையினைத் தேடியும்
அது கிடைக்காமல்
வலிந்து வரவழைத்த
புன்னகையுடன்
கை கோர்த்து
வாழ நினைக்கிறேன்..
முடியாமல் போக
மறுபடியும் மறுபடியும்
பழமை மட்டுமே
ஆழப் பதிகிறது(படிக்கிறது)
என் உள் மனதில்...