இடுகைகள்

மார்ச், 2011 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

ஐந்தாண்டு கடந்தாலும்...

படம்
என் தேவதையே உன்னை நான் நேசிக்கிறேன் என்று சொன்னால் நீ கோபிப்பாய் அதனால் இன்னும் சொல்கிறேன் நான் உன்னையே சுவாசிக்கிறேன்... என்னவளே - உன் கரம் பிடித்து இன்று ஐந்தாண்டு கடந்தாலும் நேற்றுப் போல் இனிக்கிறதடி இன்றும் வாழ்க்கை...