இடுகைகள்

ஆகஸ்ட், 2010 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

பசுமை நிறைந்த நினைவுகளே...

படம்
ஒளிக் கதிர்கள் தெளிவற்றமாலை நேரத்துச் சூரியனோடுகைகோர்த்தபடிஎன் புழுதித் தெருவில்இறங்கி நடக்கிறேன்வெற்றுக் கால்களோடு….
நீண்ட நெருமுனை…வளைவில்முந்திச் சென்றான்என் பால்யகால நண்பன்...அவன் இப்போது உயிருடன் இல்லை...

சுற்றிவளைக்கப்பட்ட சிறு பகுதியில் இருந்துதப்பிப் பிளைத்து தடுமாறிவரும்போதுஆமி அடித்த செல்லில்உயிர்விட்டானாம் என்றுசொல்லக் கேள்வி....
அவனும் நானும் கூடிவயல் விதைப்போம்பள்ளி செல்வோம்பந்தடிப்போம்மாடு மேய்ப்போம்குளத்து வானில்குளித்து மகிழ்வோம்.....அது அந்தக் காலம்
இப்போது நான்முழுவதுமாக மாறிவிட்டதாகஎல்லோரும் சொல்கிறார்கள்நான் யாருடனும்பேசுவதில்லையாம்சிரிப்பதில்லையாம்...பைத்தியம்என்றும் சிலர்பழியுரைக்கிறார்கள்....

பாவம் அவர்கள்.....

அவர்களுக்குத் தெரியாதுநான் இப்போதும்என் உறவுகளுடன்நண்பர்களுடன்கனவில் அடிக்கடிசிரித்துப் பேசுவது......

உன் கையின் மகத்துவம்

பல முறை

எழுத்துக் கிழித்துப் போட்ட

என்

கவிதைத் தாள்கள்

அனைத்தையும்

நீ

குப்பை என்று

அள்ளிய போதுதான்

அவை

கவிதை என்ற

உண்மை புரிந்தது.
மரித்துப்போன ஆன்மாக்களின் சாட்சியாக...

படம்
ன்றுகோல் பிடிச்சு நடக்கிறாள் அவள் ஒரு குழந்தை.
தந்தையைப் பறிகொடுத்து வருஷம் ஒன்று ஓடிப் போச்சு.
குடியிருந்த வீட்டில் எதுவும் மிச்சமில்லை.
எதைஎதையோ தின்று நாய் மட்டும் எலும்பும் தோலுமாக தெருவில் திரிகிறது
கூடிக் குலாவிய எங்களின் மண்ணில் ரத்த ஆறு ஓடிய சுவடுகளாக இன்றும் தெருக்களில் நம் உறவுகள்.
முகமிழந்த மனிதர்களாக புலத்திலே நாங்கள் இங்கே.
அன்பாய் விசமூற்றும் சிறு பரீட்சையில் சில விசமிகள் எழுத்துலக கோலேந்தியோர் நாமம் சூட்டி கூடப் போகிறார்களாம். ரத்தவாடை நீங்காத சிறு தீவைப் பன்னீர் தெளித்து புனிதமாக்கப் போகிறார்களாம் ... !!! ???