இடுகைகள்

ஜூன், 2011 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

மனம்

படம்
மீண்டும் முன் போல் முயன்று பார்க்கிறேன் காற்றைப் பிடித்துக் கடிவாளம் கட்டியது போல் தோற்றுப் போகிறது