போரின் அடையாளம்

செல் பட்டு
அழிந்து போன
முன்னைய தோப்பில்

தலை நிமிர்ந்து
நிற்கிறது
ஒரு
மொட்டைப் பனை

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

5.4. ஈழத்தில் தமிழ் நாவல் வளர்ச்சி

2.2. ஆரியச்சக்கரவர்த்திகள் கால இலக்கியங்களின் சிறப்பியல்புகள் (பண்புகள்)

இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்