ஆகஸ்ட் 10, 2009

இது கதையல்ல

சொந்த மண்ணின்
பெருமைகளை
சுவையுடனே சொல்ல
என் நா
எப்போதும் தடுத்ததில்லை

கிட்டிப் புள்ளடித்து
கிளித்தட்டு மறித்து
எட்டியெட்டி நின்று
கெந்தித்தொட்டு விளையாடி
எம்
செம்மண் பூமியிலே
பட்டகதை சொல்லிடவா?

கன்னியம்மன் கோயிலிலே
காரிருள் பூசைவேளையிலே
எம்
சுட்டிப் பருவமதில்
கள்ளன் பொலிஸ்
விளையாடி
விழுந்துடைபட்ட கதை
சொல்லிடவா?

அகதியாகி
அல்லல் பட்டு
அலைந்த போது
அரை றாத்தல் பாணுக்கு
அஞ்சு மணிநேரம்
வரிசை கட்டி நின்ற
சோகக்கதை சொல்லிடவா?

புழுத்த பயற்றையும்
உழுத்த உழுந்தையும்
சோற்றுக் குதவாத
அரிசியையும்
அகதிக்கென்று தந்திடவே
அதை
கை கட்டி நின்று
வாங்கியுண்ட
கதை சொல்லிடவா?

செம்மணி தாண்டி வந்து
கிளாலிக் கரையினிலே
மழை நீரை
குடைபிடித்து
மடிச்சீலை
அதில் நனைத்து
அடிநாக்கில்
பிழிந்து விட்டு
தாகம் தணித்த அந்த
தவிப்புக் கதை
சொல்லவா?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

இதைப் படித்த பின் உங்களின் உள்ளத்தில் ஊறும் ஊற்றுக்களை எழுத்துக்களாக இங்கே ஊற்றுங்கள் .....

அன்புடன்
-தியா-