ஆகஸ்ட் 04, 2009

அர்த்தம் புரியாதவரை

எல்லாம்
என்பதன் அர்த்தம்
புரியாதவரை
எல்லாம் இங்கே
புதுமையாகத்தான் இருக்கிறது.

வாரி வழங்கிய கைகள்
இன்று
வாட்டம் கண்டன.

ஏறு தழுவிய
மார்புகள் எல்லாம்
சோர்வு கொண்டன.

ஏர் பூட்டி உழுதிருந்த
நெல் வயல்கள்
வான் பார்த்துக்
காத்திருக்க
வாழாவிருப்பதுவே
வாழ்க்கையானது.

வசந்தத்தை எதிர்பார்த்து
காத்திருந்த வேளையிலே
வறட்சி மட்டுமே
மீதமானது...

பட்டினி கிடந்து
பழக்கப் பட்டதால்
பசி கூடவே எம்மில்
ஒட்டிக் கொண்டது
நிரந்தரமாக...

எதிர்பார்ப்புக்கள் எல்லாம்
ஏமாற்றங்களாகி
இன்னும்
வாழ்தல் வேண்டி
தொடர்கிறது சீவியம்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

இதைப் படித்த பின் உங்களின் உள்ளத்தில் ஊறும் ஊற்றுக்களை எழுத்துக்களாக இங்கே ஊற்றுங்கள் .....

அன்புடன்
-தியா-