நாச்சாரவீடு

நாலு பக்கம்
சுவரமைத்து
நடுவிலோர்
முற்றமிட்டு
சொந்தமெல்லாம்
நிலாச்சோறு
உண்டு மகிழ
பாட்டன் கட்டிய
பழைய வீடு...

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

5.4. ஈழத்தில் தமிழ் நாவல் வளர்ச்சி

2.2. ஆரியச்சக்கரவர்த்திகள் கால இலக்கியங்களின் சிறப்பியல்புகள் (பண்புகள்)

இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்