ஆகஸ்ட் 24, 2009

காதல் கடிதம்

அன்பே
உனக்கொரு
காதல் கடிதம்
எழுத எண்ணி
மடித்துப் போட்ட
வெற்றுத்தாளை
விரித்து வைத்தும்
எழுத முடியவில்லை
உனக்கொரு கடிதம்
என்னவளே
விரித்து வைத்த
வெற்றுத் தாளில்
உன் முகவிம்பம்
விழுந்து தொலைக்கிறதடி
பேனாமுனை குத்தி
காயப்படுத்த
நான்
விரும்பவில்லை.

2 கருத்துகள்:

இதைப் படித்த பின் உங்களின் உள்ளத்தில் ஊறும் ஊற்றுக்களை எழுத்துக்களாக இங்கே ஊற்றுங்கள் .....

அன்புடன்
-தியா-