ஊன்றுகோல்

சொந்த வீட்டை
பார்க்கும் ஆசையில்
முந்தி விழுந்து
முதலில்
ஓடியதால்
மிதிவெடி தந்த
முதற்பரிசு...

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

5.4. ஈழத்தில் தமிழ் நாவல் வளர்ச்சி

5.2. ஈழத்தில் தமிழ்க் கவிதை வளர்ச்சி

2.2. ஆரியச்சக்கரவர்த்திகள் கால இலக்கியங்களின் சிறப்பியல்புகள் (பண்புகள்)