நான் நல்ல நடிகன்

நான் ஒரு நடிகன்
அம்மாவுக்கு நல்ல மகன்
ஆசானுக்கு
வல்ல சீடன்
பள்ளியில்
நல்ல ஆசான்
ஊருக்கு பேர்பெற்ற
சமூகத் தொண்டன்
மாமாவுக்கு நல்ல
மருமகன்
மனைவிக்கு
ஏற்ற கணவன்
என்
குழந்தைக்கு
செல்ல அப்பா
பாட்டிக்கு அன்புப்
பேரன்
உற்ற தோழன்
அவனுக்கு நல்ல
நண்பன்
தங்கைக்கு ஒரு
அண்ணன்
அண்ணாக்கு
நான் தம்பி
நான் நல்ல நடிகன்

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்

நானும் என்சிறு பெண்ணும் அச்சந்தரும் இரவுகளும்

எண்மர் என் காதலர்கள்