வாடகை

புது வீடுகட்டி
குயிலுக்கு விட்ட
காக்கைகள் தான்
வாடகை வீட்டின்

வழிகாட்டி...
வாடகைத் தாய்க்கும்
காக்கைகள் தானே
திசைகாட்டி...

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

5.4. ஈழத்தில் தமிழ் நாவல் வளர்ச்சி

2.2. ஆரியச்சக்கரவர்த்திகள் கால இலக்கியங்களின் சிறப்பியல்புகள் (பண்புகள்)

இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்