ஆகஸ்ட் 04, 2009

வாடகை

புது வீடுகட்டி
குயிலுக்கு விட்ட
காக்கைகள் தான்
வாடகை வீட்டின்

வழிகாட்டி...
வாடகைத் தாய்க்கும்
காக்கைகள் தானே
திசைகாட்டி...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

இதைப் படித்த பின் உங்களின் உள்ளத்தில் ஊறும் ஊற்றுக்களை எழுத்துக்களாக இங்கே ஊற்றுங்கள் .....

அன்புடன்
-தியா-

அன்னை மண்ணே

அன்னை மண்ணே. அன்னை மண்ணே! சோகம் தீர்ப்பாயா எம் சோகம் தீர்ப்பாயா? கண்ணில் சிந்தும் பூக்கள் தூவி பாதம் பணிகின்றோம் – உன் பாதம் பணிகின்றோம் ...