ஜனவரி 23, 2022

நெடுஞ்சாலை நிலவு

தற்கொலை முயற்சியில்
நெடுஞ்சாலை நிலவு
தாங்கிப் பிடித்தன மலைகள்!
-தியா-

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

இதைப் படித்த பின் உங்களின் உள்ளத்தில் ஊறும் ஊற்றுக்களை எழுத்துக்களாக இங்கே ஊற்றுங்கள் .....

அன்புடன்
-தியா-