ஜனவரி 23, 2022

மென்மையான கனவுகள்

ஓடையில் இறங்கிய அன்னம் போல,
மென்மையான கனவுகள்
அடிக்கடி தோன்றி மறைகின்றன.
- தியா -கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

இதைப் படித்த பின் உங்களின் உள்ளத்தில் ஊறும் ஊற்றுக்களை எழுத்துக்களாக இங்கே ஊற்றுங்கள் .....

அன்புடன்
-தியா-