மென்மையான கனவுகள்

ஓடையில் இறங்கிய அன்னம் போல,
மென்மையான கனவுகள்
அடிக்கடி தோன்றி மறைகின்றன.
- தியா -கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

5.4. ஈழத்தில் தமிழ் நாவல் வளர்ச்சி

5.2. ஈழத்தில் தமிழ்க் கவிதை வளர்ச்சி

2.2. ஆரியச்சக்கரவர்த்திகள் கால இலக்கியங்களின் சிறப்பியல்புகள் (பண்புகள்)