மாயக் கப்பல்

நிலா, வானத்தின் தங்கத் தீவு
வானில் சுழலும்,
ஒரு மாயக் கப்பல்.
-தியா-கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

5.4. ஈழத்தில் தமிழ் நாவல் வளர்ச்சி

2.2. ஆரியச்சக்கரவர்த்திகள் கால இலக்கியங்களின் சிறப்பியல்புகள் (பண்புகள்)

இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்