ஜனவரி 23, 2022

மாயக் கப்பல்

நிலா, வானத்தின் தங்கத் தீவு
வானில் சுழலும்,
ஒரு மாயக் கப்பல்.
-தியா-கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

இதைப் படித்த பின் உங்களின் உள்ளத்தில் ஊறும் ஊற்றுக்களை எழுத்துக்களாக இங்கே ஊற்றுங்கள் .....

அன்புடன்
-தியா-